Izolacja Fundamentów


 

 

Błędnie, lub niewystarczająco zabezpieczone fundamenty, oznaczają wilgoć , a najgorszym wypadku pleśń i grzyb. Uniknięcie tej sytuacji wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik .

 

  

Wilgoć w murach może wyrządzić szkody których naprawa będzie wybitnie utrudniona, oraz bardzo kosztowna.
Najczęstszymi ryzykami związanymi z wilgotnymi murami są :

 

 

 

 

Przemarzanie i utrata ochrony termicznej Degradacja wytrzymałości ścian i wpływ na cała konstrukcję budynkuZanieczyszczenia organiczne- zielone naloty z mikroorganizmów Zalania piwnic i niżej położonych elementów budynków

 

Zabezpieczeniem przed tymi ryzykami jest profesjonalne i szczelne wykonanie instalacji ochronnej fundamentów

 

 

Miejscem zastosowanie tego typu izolacji są fundamenty umieszczone powyżej poziomu wód gruntowych.

Najczęściej wykonywane są z emulsji asfaltowych lub lepiku wraz z folią kubełkową 

Izolacja pionowa
Jest to izolacja osłaniająca fundamenty od strony gruntu. W przypadku jej braku, ściany budynku nasiąkałyby wodą.

Izolacja układana jest na ścianie fundamentowej i osłaniana materiałem termoizolacyjnym.

Dodatkowo izolację zabezpieczamy przed uszkodzeniami mechanicznymi, folią kubełkową,

 

 Kompleksowe Wykonanie Izolacji Fundamentów z materiałem w cenie :

od   130   mb

 

wykonanie wykopu , odsłonięcia fundamentów budynku do głębokości 2 m odłożeniem gruntu na odwał

oczyszczenie fundamentów wraz z naprawą ubytków zaprawą cementową

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłoką bitumiczną smarowaną na zimno

montaż izolacji z foli kubełkowej

zasypanie wykopów ziemią z ukopów wraz z zagęszczeniem warstwami i wyrównaniem terenu